Regulamin

Zaczęty przez bialy, Listopad 28, 2021, 10:28:50 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

bialy

    1. Strona GSO umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w Forum Dyskusyjnym,
    poprzez umieszczanie komentarzy pod treściami publikowanymi na stronach Forum.
    Konto jest własnością gso.olsztyn.pl i tym samym administracja
    daje bezpłatnie w użytkowanie przestrzeń dyskową potrzebną do jego istnienia.
    Decyzję o usunięciu konta z powodów prywatnych lub regulaminowych podejmuje tylko administracja forum gso.olsztyn.pl. Użytkownik, który umieścił swoją wypowiedź na Forum Dyskusyjnym jest traktowany jak uczestnik tego forum.    2. Dostęp do Forum Dyskusyjnego mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet
    a zarejestrowani uczestnicy mają możliwość wglądu w dodatkowe jego części, które nie są widoczne dla osób nie zarejestrowanych.    3. Uczestnicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
    Administracja oraz właściciel serwera, na którym znajduje się ów Forum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
    za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego.    4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, obscenicznych propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, naruszających zasady netykiety , stanowiących przekaz reklamowy, szkalujących osoby publiczne.    5. Administracja Forum GSO zastrzega sobie prawo do dowolnego moderowania treścią wiadomości zamieszczanych na forum oraz do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, a także wszelkiej treści, która nie jest zgodna z działem, w którym została napisana.    6. Administracja Forum GSO zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Forum tym uczestnikom,
    którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia pkt. 4 i pkt. 5 w/w Regulaminu.    7. Administracja Forum GSO zastrzega sobie możliwość przeredagowywania fragmentów bądź całych opinii w sposób niezmieniający ich przekazu.    8. Na pisemne i uzasadnione żądanie Administracja Forum GSO może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji
    oraz innym uprawnionym do tego organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum Dyskusyjnego
    naruszających postanowienia pkt. 4 niniejszego Regulaminu.    9. Administracja Forum GSO dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy
    w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.    10. Administracja Forum GSO zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu Forum Dyskusyjnego GSO oraz mechanizmu dodawania opinii użytkowników przy tekstach wiadomości z powodów działań modernizacyjnych
    mających na celu usprawnienie działania Forum.    11. Osoby gościnne z innych for są mile widziane i proszone by dać o tym wzmiankę w swoim profilu albo opisie.    12. Administracja Forum GSO zastrzega sobie prawo do wyłączenia forum jak i portalu bez podawania przyczyn takiego działania.    13. Osoby i/lub firmy chcące zamieścić ogłoszenie na forum nie związane ze sprzedażą części lub broni (np. usługi) zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z administracją w celu otrzymania zgody na zamieszczenie ów ogłoszenia.
Regulamin lub jego każdy nowy punkt obowiązuje od momentu jego opublikowania.
Administracja Forum GSO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.
  • Hatsan Mod. 90, Weihrauh HW30, Crosman 2240, Steyr M9-A1 Dual Tone