Regulamin rejestracji

Aktywacja jest na e-mail, więc podaj działający.
Przestrzegaj netykiety. To wszystko :)
Spammers and scammers are not welcome.

Polityka prywatności

Forum GSO.olsztyn.pl jest prowadzone przez osobę fizyczną oraz ma charakter osobisty przez co spełnia wymagania art. 2 ust. 2 lit. c RODO cyt.
"Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;"
Dla janości:
Twoje dane są używane przez silnik forum do sprawnego działania (logowanie, oznaczanie postów jako przeczytane/nieprzeczytane itp.) oraz do kontaktu w sprawach związanych z tematem forum. Możemy, za pośrednictwem silnika forum, wysłać Ci niezobowiązującego maila zapraszającego na spotkanie, grilla lub pogadankę przy napoju ;)
Administracja nie używa i nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów.